SVENSKA SPRINGSTEENKONVENTET
SWEDISH SPRINGSTEEN CONVENTION
Kära medlemmar och Brucevänner!

Styrgruppen för det svenska Springsteenkonventet måste tyvärr meddela att vi har beslutat att skjuta upp det svenska Springsteenkonventet till början av nästa år, 2005. På grund av rådande omständigheter så kan Rågsveds Folkets Hus inte lova att den stora scenlokalen, där banden skall spela, blir klar i tid. Byggfirman som renoverar Rågsveds Folkets Hus har meddelat att renoveringen kommer att vara klar till den 15/11-04, som man lovat. Större delen utav Rågsveds Folkets Hus kommer också att kunna användas den 27/11-04 men som sagt så kan man inte lova att scenlokalen blir klar i tid då den i nuläget används som förråd åt alla inventarier som finns i Rågsveds Folkets Hus.
Vi kan på grund av detta inte spika den 27/11-04 som datum för det svenska Springsteenkonventet utan skjuter upp konventet till början av nästa år.
Det är i nuläget omöjligt att använda en annan lokal till det pris som vi har satt.

I dagsläget så har vi inte spikat något nytt datum men vi återkommer med det så fort som möjligt.

Beslutet om att du som är medlem får möjlighet att återfå din medlemsavgift om du inte har möjlighet att medverka kvarstår naturligtvis. Information om det kommer när nya datumet är utlyst och fastställt.

Med vänliga hälsningar
Styrgruppen - Svenska Springsteenkonventet


Hej!

Senaste nytt är att vi i Styrgruppen håller på för fullt med att fastställa ett datum. Som det ser ut nu så siktar vi på mitten utav februari, 2005.


>Du kan fortfarande ansöka om medlemskap i konventklubben<


Dear members and Bruce friends!

The management behind the Swedish Springsteen convention is sorry to declare that we have to reschedule the convention to next year, 2005. Because of certain circumstances Rågsveds Public Hall don't know if they will be ready with the renovation in time before the Convention was scheduled to take place. Because of that we don't want to take the risk, so we reschedule the Convention to the beginning of year 2005. At the moment no new date has been decided but it will be presented as soon as possible.

Best wishes
Management - Swedish Springsteen Convention


Hello!

Latest news is that we in the management is trying to get a new date fo the convetion. Right now we believe that the convetion will take place in the middle of februari, 2005. We will notifie you ass soon as the date i presented.


>You can still become a member in the conventionclub<
SVENSKA SPRINGSTEENKONVENTET ©
Swedish Springsteen convention